Protocol-HTTP-STATELESS-DEVICE چيست؟

Protocol: يك قرارداد براساس formatكه براي انتقال و تبادل اطلاعات بين دو device صورت ميپذيرد اين protocolمحتوي زير است:
۱. نوع errorكه بايد داده شود ۲. قياس داده ها اگرداده اي بود! ۳. چگونگي ارسال device كه به تمام شدن ارسال خاتlه ميابد ۴.چگونگي دريافت deviceكه به چگونگي دريافت بستگي دارد
به هر حال هر برنامه نويسي يك protocolدارد و ميتواند يك protocol براي خود تعريف كند بعضي سودمندند و بعضي خير .
HTTPمخفف HyperText Transfer Protocol ميباشد كه اين نيز همانطور كه از نامش پيداست محتوي protocol در دنياي World Wide Web ميباشد HTTP مشخص ميكند كه كدامين پيام ها از چه نوع format و چگونه منتقل ميشوند و چه عكس العملي چه browserو چه webserverبايد نشان دهند براي مثال وقتي شما نام يك URL را مينويسيد browser شما يك دستور از دامنه HTTP براي webserverميفرستد و ...البته HTTP در همينجا محدود ميشود و اينكه حالا چگونه webserverبايد واكنش دهد و چگونه جواب دهد ميرود به بحث HTML و باقي ماجرا .
در متن قبل نوشتم HTTPيك STATELESEE Protocol هست . دو مفهوم اولي را تا اينجا فهميديم و اما STATELESSبودن به اين معناست كه در زبان عامي يادش ميرود در گذشته چه انجام داده است در حالي كه اكثر افعالي كه با مودم انجام ميگيرند STATEهستند مثلا ديده ايد كه داري دانلود ميكني بعد DCميشوي و براي دوباره دانلود شدن مجبوري از ۰ شرو كني اينم همونه پس براي STATEFULL كردنش ميري يه برنامه دانلود نصب ميكني مثل Go!Zilla يا Get Right يا ...و اما Device چيست؟ خيلي ساده است فقط براي اينكه با مفهومش آشنا شويد استفاده كردم و بيان ميكنم هر چي تو كامپيوتر هست ميشه Device مثل مودم . modem sound-card keyboard و ....
در لينک زير خيلی قشنگ پروتوکول رو توضيح دادند .   
نویسنده : vhd mhd ; ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢